Akredytacje

Media zainteresowane koncertami organizowanymi przez Mystic Coalition zapraszamy do współpracy – warunkiem niezbędnym uzyskania akredytacji na koncert lub festiwal jest przygotowanie materiałów redakcyjnych promujących festiwal oraz poprawne wypełnienie formularza akredytacyjnego znajdującego się poniżej.

*Zgłoszenia akredytacyjne przesyłane innymi kanałami nie będą rozpatrywane.

Liczba akredytacji na każdy koncert lub festiwal jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia udzielenia akredytacji bez podania przyczyny.

Lista koncertów